Inspectie

Bij INSPECTIEAFDELING.NL verstaan wij onder Inspectie; onderzoeken, keuren, beoordelen, controleren, testen of verificatie.

De termen zijn nauw verwant zijn aan elkaar, maar er zijn principiële verschillen.

Wij kunnen u ondersteunen in de volgende activiteiten;
 • Inspecties uitvoeren aan Drukapparatuur (drukvaten, installatieleidingen, appendages), rotating equipment en
  staalconstructies in zowel nieuwbouwfase als gebruiksfase,
 • Vendor inspecties van uitbesteed werk bij onderaannemers / fabrikanten gedurende de fabricage en eindafname,
 • Beoordelen of opvolgen Test en Inspectieplannen,
 • Beoordelen Lasprocedures LMB (WPS), LMK (PQR) en LK (WPQ),
 • Beoordelen NDO (NDT) procedures en rapportages,
 • Beoordelen Gloeiprocedures (PWHT) en rapportages,
 • Beoordelen kwaliteitsdocumenten zoals materiaalcertificaten, laswerkverslagen, , NDO rapportages, beproevingsrapportages, etc.),
 • Beoordelen verwerkte materialen en overstempelbevoegdheid voor EN 10204, type 3.1 / 3.2 gecertificeerde materialen,
 • Opzetten c.q. beoordelen Hydrostatische of Pneumatische beproevingsprocedures, uitvoering persproef inclusief rapportage,
 • Factory Acceptance Test (FAT) procedures,
 • Site Acceptance Test (SAT) procedures,
 • Beoordelen van technische einddocumentatie / technisch constructie dossier (TCD),
 • Beoordelen Afwijkingsrapporten / Non Conformity Reports (NCR),
 • Begeleiding schade onderzoek.
Frans Grijpink - Welding - Weld Engineering - Coating - CE Markering - Kwaliteisborging - Lassen - Inspectie - NDO - Niet Destructief Onderzoek - Friesland - Kwaliteit - Specialist