Niet Destructief Onderzoek

Onder Niet Destructief Onderzoek (NDO) worden onderzoektechnieken verstaan waarmee men een indruk kan krijgen van de
kwaliteit van een te onderzoeken object zonder dit object te beschadigen.

INSPECTIEAFDELING.NL kan voor u visueel lasonderzoek conform NEN-EN-ISO 9712 aan gelaste producten uitvoeren.
Daarnaast kunnen wij u adviseren over niet-destructief onderzoek procedures, uitvoeren radiografisch filmonderzoek
conform NEN-EN-ISO 9712, uitgevoerd NDO en bijbehorende rapportages en persoonskwalificaties NDO,

Voor uw visueel lasinspecteur(s) is het vereist dat jaarlijks het gezichtsvermogen conform NEN-EN-ISO 9712 wordt onderzocht.
De z.g. lees-test kan door ons onderzocht worden en na goedkeur ontvangt u een
“Attest voor gezichtsvermogen Visueel onderzoek” / “Visual examination certificate for eyesight”.

Frans Grijpink - Welding - Weld Engineering - Coating - CE Markering - Kwaliteisborging - Lassen - Inspectie - NDO - Niet Destructief Onderzoek - Friesland - Kwaliteit - Specialist