Weld Engineering

Bij INSPECTIEAFDELING.NL verstaan wij onder Weld Engineering de gehele lastechniek van A tot Z.

Ook bij lassen geldt; de laskwaliteit van een las kan niet ontstaan bij de keuring, maar moet erin besloten.
Kijken we naar de norm ISO 9001, dan kunnen we daaruit vaststellen dat de activiteit “lassen” een bijzonder proces is.
Dat komt omdat het eindresultaat niet altijd door beproevingen kan worden aangetoond.
Zelfs het meest uitgebreide en geperfectioneerde niet-destructieve onderzoek vergroot niet de laskwaliteit.
Een laskwaliteitsplan biedt de mogelijkheid om de gehele lastechniek inzichtelijk te maken en de laskwaliteit te borgen.

Als leidraad voor een dergelijk laskwaliteitsplan maken wij gebruik van de
norm NEN-EN-ISO 3834 Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen / Quality requirements for fusion welding of metallic materials.

Wij kunnen u ondersteunen met het opzetten van een laskwaliteitsplan of het certificatietraject
conform NEN-EN-ISO 3834-2, -3 of -4.

Maar bij ons kunt u ook terecht voor
 • Beoordelen lasontwerp, lasbaarheid,
 • Uitbesteding van uw laswerk,
 • Opzetten van LasMethodeBeschrijvingen (LMB) / Welding Procedure Specification (WPS),
 • Opzetten nieuwe LasMethodeKwalificaties (LMK) / Procedure Qualification Records (PQR),
 • LassersKwalificaties (LK) / Welding Performance Qualification (WPQ) verlengen of beoordelen LK’s van in te zetten lassers,
 • Beoordelen uitgevoerd laswerk, gloeirapportages / Post Weld Heat Treatment (PWHT) en bijbehorende rapportages, materiaalverbindingslijsten (laswerkverslag) / Line Inspection Summary List (LISL),
 • Opstellen Laskwaliteitsplan voor het uitvoeren van de laswerkzaamheden,
 • Advies voor lassen aan onder druk staande leidingen (z.g. Hot-taps),
 • Optreden als Lascoördinator / Responsible Welding Coordinator (RWC) conform NEN-EN-ISO 14731,
 • Optreden als Lasdeskundige tijdens montage lassen / Tie-in / “Gouden” lassen,
 • Demagnetiseren van lasverbindingen.
 • Geautoriseerd examinator namens ELEMENT / DNV-GL voor het bijwonen van LMK’S en LK’S.
Frans Grijpink - Welding - Weld Engineering - Coating - CE Markering - Kwaliteisborging - Lassen - Inspectie - NDO - Niet Destructief Onderzoek - Friesland - Kwaliteit - Specialist